Moderna.

Tento výrobok vychádza z mnohoročných skúseností predchádzajúcich produktov. Drážky proti vzlínaniu vody umožňujú použitie MODERNY aj na strechu s 20° sklonom. Pokládka je potom veľmi podobná plastovému šindlu DDS II a je možné aplikovať ho ako na laťovanie, tak na plné debnenie. Na rozdiel od iných produktov je MODERNA určená aj na novostavby a modernejšie typy domov, aj keď svoje uplatnenie nájde aj pri rekonštrukciách.

Pripevňuje se dvoma klincami 2,8 x 32 mm a na úpravu a položenie krytiny nie je potrebné žiadne špeciálne náradie. Ako všetky plastové produkty vyniká MODERNA dlhou životnosťou, odolnosťou na prudké zmeny počasia, mráz, dážď, krúpobitie, machy a lišajníky, je pochôzna a v neposlednom rade aj skvele vypadá.

Nepostrádateľnou sôčasťou krytiny je taktiež špeciálne vyvinutý typ hrebenáča, ktorý má nastaviťeľný uhol. Tento univerzálny hrebenáč je kompatibilný taktiež s inými krytinami, napr. CPS a je ho možné využíiť aj na nárožie.