Eureko Green.

Zelené alebo vegetačné strechy sú v poslednej dobe veľkým trendom a ich obľuba stále narastá. Takéto strechy nie sú žiadnou novinkou v stavebníctve avšak systé EUREKO GREEN je úplnou novinkou v tomto sektore. EUREKO GREEN je moderná strešná krytina, ktorá sleduje najnovšie trendy zelených striech a rieši všetky súčastné problémy s realizáciou zelených striech na šikmých strechách.

Ešte donedávna bola konštrukcia zelenej strechy zložitým systémom fólií, odvodňovacích a zadržovacích systémov alebo separačných vrstiev, ktoré museli realizovať špecializované firmy. EUREKO GREEN je ale úplne nový systém, ktorý nevyžaduje takýto náročný spôsob realizácie. Jedná sa o strešnú krytinu, ktorá má unikátny systém drenáže, prepracovaný systém na akumuláciu vody a tiež skryté vodné drážky.

Krytina s už zapestovanou vegetáciou sa pokladá na laťovanie, ako iné bežné strešné tašky a vy tak môžete mať krásnu a funkčnú zelenú strechu ihneď po položení. Unikátna konštrukcia výrobku rieši problémy s aplikáciou zelených striech na sklonoch viac ako 15° a je použiteľná pre sklony 5-45°.
Nakoľko sa EUREKO GREEN pokladá na laťovanie, nevzniká tak tlak svahu na spodnú časť strešnej konštrukcie a vďaka tomu nie je potrebná výstavba zádržných systémov či atikových stien ako je tomu v prípade súčastných riešení šikmých zelených striech. Výrobok EUREKO GREEN kombinuje spojenie strešnej krytiny a nosiča extenzívnej zelenej strechy. Nakoľko plní funkciu strešnej krytiny, nie je potrebné vytvárať ani vodotesnú izolačnú vrstvu!

Je vhodná na rodinné domy, komerčné budovy, ale taktiež na menšie objekty ako sú garáže, prístrešky či altánky, kde zelená strecha navodí veľmi príjemnú relaxačnú atmosféru.

Pokládka je veľmi jednoduchá na strešné laťovanie (6x4 cm) ako bežná skladaná krytina. Pokládka pomocou zámkového, vodotesného systému je rýchla a veľmi jednoduchá. Rýchlosť pokládky je pri troch pracovníkoch až 20 m2 za hodinu, samozrejme v závislosti na miestnych podmienkách samotnej stavby. Pod krytinu sa inštalujú len poistné hydroizolačné fólie, rovnako ako pri iných skladaných strešných krytinách. Pokládku môže vykonať bežná pokrývačská spoločnosť, avšak je tak jednoduchá, že v prípade menších objektov si EUREKO GREEN dokážete položiť aj laik.

Vegetačné vrstvy je možné aplikovať s použitím substrátu pre extenzívne strechy, alebo s použitím hydrofilnej minerálnej vlny pre ešte vyššiu akumuláciu vody vo vegetačnom súvrství. Zelenú strechu v našom pásme prevažne dekorujú rozchodníky (sedum). Vybrané druhy rozchodníkov sú hlboko koreniace, a sú tak vhodné aj do vyšších sklonov striech. Rozchodníky majú každé ročné obdobie iné zafarbenie a vďaka tomu sa farba strechy neustále mení.